Als eigenaar van een bedrijf bent u er inmiddels van op de hoogte dat camerabewaking de afgelopen jaren flink aan verandering onderhevig is geweest. Om maar het belangrijkste wapenfeit