Huursubsidie berekenen bereken direct je huurtoeslag.

Iedereen die een groot deel van het inkomen kwijt is aan de huur van een woning kan in aanmerking komen voor huurtoeslag, de nieuwe benaming van huursubsidie. U kunt de huurtoeslag berekenen en aanvragen via deze link. De toeslag geldt als een tegemoetkoming in de kosten die u moet betalen voor de huur van de woning. De aanvraag voor huursubsidie kunt u via het internet doen. U vraagt de huursubsidie aan en als het wordt toegekend dan ontvangt u iedere maand de huursubsidie. In Nederland bestaat het systeem van de huursubsidie of de huurtoelage. Onder bepaalde voorwaarden krijg je van de staat een subsidie die de huurlast draaglijk moet maken.

Huursubsidie berekenen

De huurtoeslag is bedoeld voor mensen die een laag inkomen hebben, in dat geval is de huurprijs hoog in verhouding tot hun inkomen. De huursubsidie moet het wonen voor deze groep mensen opnieuw betaalbaar maken. De voorwaarden zijn echter vrij strikt en studenten komen meestal niet in aanmerking. Welke voorwaarde is meestal niet vervuld voor studenten? Je moet een zelfstandige woonruimte huren: je moet een eigen voordeur en huisnummer hebben. Daarnaast moet je een eigen toilet, een eigen keuken en een eigen woon- of slaapkamer hebben.

Slaag je er toch in om een huurtoelage te bemachtigen, terwijl de voorwaarden niet vervuld zijn? Dan bestaat de kans dat je deze subsidie later terug moet betalen.

Deze informatie bij de hand houden voor de berekening:

  • De huurprijs
  • Startdatum vanaf waar u een huurtoeslag wilt berekenen
  • Uw inkomstengevens en de inkomsten van uw partner.

Voor de huidige huurtoeslag mag u geen woning huren voor een bedrag meer dan € 710,68 per maand. Voor personen onder 23 jaar ligt dit bedrag nog lager. Bij de leeftijdsgroep onder 23 jaar mag de huurwoning niet meer kosten dan € 409,92 per maand. Hiernaast wordt er rekening gehouden met uw inkomen. Als u alleen woont dan mag u niet meer dan € 22.100 per jaar verdienen om in aanmerking te komen voor de huursubsidie. Voor samenwonenden mag het gezamenlijk inkomen niet meer dan € 30.000 zijn. Voor oudere personen ouder dan 65 jaar mag het inkomen maximaal € 22.100 zijn als men alleen woont of € 30.050 als men samenwoont.

Wat als u niet in aanmerking komt?

Omdat er nogal wat voorwaarden te vervullen zijn hebben veel mensen geen recht op de huurtoelage, zoals bijvoorbeeld studenten. Een betere oplossing is een goedkoop pand zoeken, dat doet u bijvoorbeeld via de websites Esteon, Housiq. Een andere idee is simpelweg het aanbod van kamers goed vergelijken, deze zijn vaak niet alleen op studerende mensen gericht. Op Kamernet kan je panden zoeken op uw status als student, werkende student, werkende of werkzoekende. Een andere optie is een appartement huren met andere huisgenoten. Huisgenoten kan je zoeken op bijvoorbeeld Kamernet.

Huurtoeslag kan aangevraagd en gewijzigd worden via Mijn toeslagen. Mijn toeslagen is een persoonlijke webpagina voor toeslagen die te vinden is op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u inloggen met een eigen DigiD-inlogcode. Als u vragen hebt over de huurtoeslag of over de aanvraag dan is het het mogelijk om te bellen met de Belastingtelefoon. Op de website van de Belastingdienst kan een proefberekening worden gemaakt. U kunt altijd huurtoeslag aanvragen over hetzelfde jaar.

Huurtoeslag over voorgaande jaren

Huurtoeslag over het vorige jaar is nog mogelijk om aan te vragen tot 1 september van het huidige jaar. Voor de voorgaande jaren geldt dat het aanvragen van huurtoeslag alleen mogelijk als u, uw eventuele partner of huisgenoot uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting van het betreffende jaar. De zorgtoeslag kan vervolgens worden aangevraagd tot de datum wanneer het uitstel afloopt. Let er op dat er voor de voorgaande jaren andere voorwaarden en inkomensgrenzen kunnen gelden.

Recht op huurtoeslag

De huurtoeslag is een bijdrage die u kan krijgen als u in een huurhuis woont. Niet iedereen kan aanspraak maken op deze toeslag. Woont u alleen of met partner? Heeft u spaargeld of beleggingen? Afhankelijk van uw persoonlijke situatie (voornamelijk hoogte inkomen) mag uw vermogen niet meer bedragen dan 20 tot 50 000 euro.

Kort gezegd dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen om huurtoeslag te ontvangen:

  • Ouder dan 18 jaar(in een aantal situaties kan men onder de 18 jaar ook huurtoeslag ontvangen).
  • Een zelfstandige woonruimte wordt gehuurd
  • U en uw eventuele partner en/of medebewoners staan ingeschreven bij de gemeente op uw woonadres.
  • Er staan geen andere personen ingeschreven pp uw woonadres bij de gemeente (behalve een eventuele onderhuurder).
  • U en uw eventuele partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning.
  • Uw gezamenlijke inkomen en de huurprijs zijn niet te hoog.
  • Uw vermogen is niet te hoog.

Als u aan deze voorwaarden voldoet dan heeft u recht op huurtoeslag. In andere situaties is het ook mogelijk om huursubsidie te krijgen. Dit zijn bijzondere situaties zoals wanneer u iemand in het huishouden hebt die gehandicapt is, co-ouders bent of een huishouden van 8 of meer personen hebt. In deze bijzondere situaties is het mogelijk dat er recht op (meer) huurtoeslag bestaat.

Hoogte van de huurtoeslag?

De hoogte van het inkomen van de aanvrager, toeslagpartners of medebewoners en de hoogte van de huur zijn allen bepalend voor de hoogte van de huurtoeslag. Er zijn inkomensgrenzen voor de hoogte van het inkomen. Er is recht op huurtoeslag tot een bepaald inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de huurtoeslag uitvalt. Naast het inkomen is ook de hoogte van de huur van de huurwoning belangrijk.

Maximale huurprijs woning
Huurtoeslag is mogelijk tot een bepaalde huurprijs. De maximale hoogte van de huurprijs is ook weer afhankelijk van de leeftijd van de aanvrager. Tot de leeftijd van 23 jaar is bereikt geldt steeds een ander maximum. Er wordt uitgegaan van de kale huurprijs bij de berekening van de huurtoeslag. Servicekosten die vaak voorkomen bij appartementen dienen bij de kale huurprijs worden opgeteld. Op de website van de Belastingdienst kan een proefberekening van de huurtoeslag worden gemaakt.