Heel wat ondernemers die starten met hun bedrijf op de Nederlandse markt kiezen er op een zeker ogenblik voor om ook andere landen aan te doen. Voor heel