In Nederland is het mogelijk om gebruik te maken van de werkloosheidwet. Dit is een wet dat aan geeft dat men recht heeft op ondersteuning bij geval van